Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR

Poznámka:

Kniha obsahuje velké množství tabulek, grafů, schémat, účetních schémat, marginální texty, poznámky pod čarou.

  • Úplný název: Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR
  • Autor: Jiřina Bokšová
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a.s.