Tschechisch im Alltag

Poznámka:

Složitá struktura knihy, mnoho obrázků. Obrázky skenované jako bitmapy (pérovky) - zvlášť obrázek, zvlášť pozadí a poté skládané. Cílem bylo použití přímé barvy v obrázcích.

  • Úplný název: Tschechisch im Alltag. Učebnice češtiny pro německy hovořící.
  • Autoři: Dagmar Brčáková, Eva Berglová
  • Nakladatelství: LEDA, spol. s r.o.