Finanční řízení

Poznámka:

Kniha obsahuje tabulky, grafy, schémata, ale především obrovské množství vzorečků, které jsou pro sazbu velmi náročné.

  • Úplný název: Finanční řízení
  • Autor: Milan Hrdý, Jiří Strouhal
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a.s.